Midot – ocena etyki w pracy

CHARYTON reprezentuje w Polsce firmę Midot LDT – światowego lidera w zakresie oceny rzetelności i etyki w pracy. Licencjonowany test Midot (www.midot.com) to szybkie i skuteczne narzędzie do selekcji pracowniczej, badające rzetelność zawodową i etykę w pracy na wybranym stanowisku. Metoda powstała w 1985 roku do chwili obecnej została wdrożona w setkach organizacji w około trzydziestu krajach świata. Midot umożliwia poprawę procesu selekcji wstępnej, umożliwia rekrutację godnych zaufania, rzetelnych pracowników. Midot to aplikacja internetowa, umożliwia przeprowadzenie badań dużej liczby kandydatów w tym samym czasie w różnych lokalizacjach. Wyniki testu są dostępne kilka minut po przeprowadzeniu badania. Raport z badania zawiera ocenę numeryczną wraz z opisem kandydata i rekomendacją. W części informacyjnej podane są obszary, które należy zweryfikować w dalszych etapach selekcji, oraz przewodnik do przeprowadzenia wywiadu z kandydatem.

Zastosowanie:
  • podstawowe narzędzie do zweryfikowania rzetelności zawodowej kandydata podczas procesu rekrutacji;
  • narzędzie do badania rzetelności i postaw etycznych jako część baterii testowej diagnozującej potencjał intelektualny i osobowościowy;
  • źródło informacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie selekcji i wstępnych wywiadów kwalifikacyjnych.
Korzyści:
  • rekrutacja rzetelnych, godnych zaufania pracowników;
  • podniesienie efektywności procesów naboru;
  • standaryzacja procesu rekrutacji;
  • uzyskiwanie dodatkowych informacji o kandydatach, które należy zweryfikować w dalszych etapach selekcji;
  • monitorowanie przez Internet aktywności rekrutacyjnej firmy;
  • przełożenie kodu etycznego firmy na działania praktyczne.
Więcej informacji: info@charyton.com.