Coaching

Coaching jest prowadzony w formie konsultacji indywidualnych, indywidualnego doradztwa. W procesie wykorzystywane są założenia ICC (International Coaching Community). Praca z klientem oparta jest na tezie, iż na nasze zachowanie ma wpływ więcej czynników niż wiedza i umiejętności (podejście holistyczne). Istotne wyznaczniki naszego funkcjonowania to także system własnych przekonań, nawyków w myśleniu, równowaga między życiem osobistym i zawodowym, wartości. Proces coachingowy w proponowanym ujęciu jest ukierunkowany na poszukiwanie skutecznych strategii, odkrywaniewewnętrznych zasobów Klienta umożliwiających efektywne realizowanie postawionych celów.

Zastosowanie:
  • wdrażanie założeń rozwojowych;
  • rozwój kadry menedżerskiej;
  • motywowanie kluczowych pracowników w organizacji;
  • wsparcie w realizacji ustalonych celów.
Korzyści:
  • zindywidualizowane podejście do procesu rozwoju;
  • wysokie zaangażowanie pracowników w działania rozwojowe;
  • trwała zmiana w zachowaniach;
  • wysoka skuteczność w podnoszeniu efektywności osobistej.
Więcej informacji: info@charyton.com.