Metoda 360Plus

Metoda 360Plus polega na zebraniu informacji na temat funkcjonowania pracownika w miejscu pracy poprzez ustrukturyzowany kwestionariusz. Informacja 360Plus jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod stymulowania rozwoju menedżerskiego. Ocena pochodzi z wielu źródeł (samoocena, ocena przełożonego, podwładnych, współpracowników), dzięki czemu wzrasta jej wiarygodność, trafność i akceptacja procesu oceny wśród uczestników. Elastyczna, internetowa platforma umożliwia dostosowanie badania 360Plus do specyficznych potrzeb organizacji (kwestionariusz budowany w oparciu o kompetencje firmowe). Badanie może być realizowane równolegle w języku polskim i angielskim.

Etapy wdrożenia systemu 360Plus:
 • Ustalenie celu projektu oraz zasad jego wdrożenia w organizacji.
 • Przygotowanie kwestionariusza informacji zwrotnych.
 • Przeprowadzenie akcji komunikacyjnej wśród osób zaangażowanych w projekt, prezentacje i szkolenia.
 • Zbieranie informacji zwrotnych oraz ich przetwarzanie.
 • Opracowanie raportów indywidualnych.
 • Sesje indywidualne – omówienie raportów z uczestnikami.
Zastosowanie:
 • programy rozwoju kadry menedżerskiej;
 • wsparcie systemów ocen;
 • pomiar skuteczności działań rozwojowych;
 • planowanie awansów i karier.
Korzyści:
 • pomoc w określaniu mocnych i słabych stron pracowników;
 • zaangażowanie pracowników we własny rozwój;
 • wzmocnienie więzi grupowych i poprawa komunikacji;
 • wzmocnienie wartości i kompetencji firmowych.
Więcej informacji: info@charyton.com.